Skip to main content

HATIRLAMAK
İÇİN

Yaban, Türkiye’de bağcılık ve şarap yapımının geçmişte kalan ve artık unutulmakta olan değerleri ile tekrar buluşması için atılan bir adımdır.

Sahip olduğumuz zengin bağcılık kültürünü, şarap yapım tekniklerini, gelenekleri, şenlik ve ritüelleri geçen yüzyılda yaşanan doğal felaketler ve zorunlu nüfus mübadeleleri sonrasında kısa sürede kaybetmişiz. Bu hafızayı bütünüyle geri kazanmak belki de hiç mümkün olmayacak. Anadolu, her geçen gün sahip olduğu üzüm mirasını kaybediyor. Kurtarıldığını düşündüğümüz üzümler için bile tehlike çanları çalıyor.

Yaban, bu yönde var olan çabalara pratik bir model ile katkıda bulunmayı amaçlıyor. Türkiye’nin şarap üreticilerinin arasına katılırken bağlı kalacağı temelleri ve peşinde koşacağı idealleri şöyle belirliyor.

Çok sevdiğimiz ve parçası olmaktan gurur duyduğumuz ancak giderek ticari olmak zorunda kalan şarap dünyası içinde başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanarak var olmaya gayret edeceğiz.

YOK OLMAKTAN
KURTARMAK

Önceliğimiz unutulmakta olan üzümleri yok olmaktan kurtaracak bir ticari faaliyetin içerisine sokmak ve üzümlerin gerçek potansiyelini ortaya çıkararak başka üreticilerin de dikkatini çekmek. Bu nedenle Yaban üzümleri değişecek, değişmeyenler farklı şekillerde işlenecek.

DIŞARIDA KALANLARI
DEĞERLENDİRMEK

Yerel çeşitlerin yanı sıra; Semillon, Carignan, Cinsault, Gamay ve Alicante gibi ülkemizde geçen yüzyılda dikilmiş ancak günümüz üreticilerinin işlediği çeşitlerin dışında kalan üzümleri ve bağ alanlarını da değerlendirmek.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN

DAHA DOĞRU BAĞCILIK

Yaban, üzümlerini kendine ait olmayan bağlardan temin ederken bu bağların gün geçtikçe organik, hatta biyodinamik prensiplere göre işlenmesi için yön verirken, en azından her yıl bir önceki yıla göre daha doğru bağcılığın yapılması için çaba gösterecek.

BAĞ BÖLGELERİNİ YANSITMAK

Şarap yapımında meşe kullanımının çeşitlerin karakteristik özelliklerini örtecek düzeyde olmamasını, bağ bölgelerini yansıtan, uluslararası stilden uzak tarzda yapılmış şaraplar olmalarını amaçlayacağız.

YEREL MAYA

Şarap yapımında günümüzün teknolojik imkanlarından, modern şarap yapım tekniklerinden yararlanılırken fermentasyonun yerel mayalar ile yapılmasına öncelik vereceğiz.