Skip to main content

TÜRKİYE'NİN
MİRAS
BAĞLARI

Bağcılığın ve asmanın Anadolu’da yaşamış halkların ve medeniyetlerinin günümüze ulaşabilmiş nadir ürünlerinden ve kültür miraslarından birisi olduğu düşüncesiyle, uzun yıllardır ülkenin üzüm ve şarap potansiyelini yakından takip eden bir grup gönüllü olarak Türkiye’nin Miras Bağları (Heritage Vines of Turkey) girişimini hayata geçirmeye karar verdik.

Türkiye’nin Miras Bağları (Heritage Vines of Turkey) girişiminin paydaşları olarak sahip olduğumuz üzüm çeşitliliğinin giderek azalmakta olduğunu biliyoruz. Tehcir, mübadele ve köyden kente göç gibi nedenlere Anadolu’nun değişen demografik yapısı, geçtiğimiz yüzyılda Avrupa’dan başlayıp tüm kıta Avrupasını ve ülkemizi etkileyen floksera zararlısının hala devam eden zararlısı, bağlar yaşlandıkça verimlerinin azaldığı inancı, yaşlı bağların bakımının zorluğu ve ekonomik getirisinin alternatif ürünlerin gerisinde kalması gibi nedenlerle belirgin bir şekilde azalan köklü bağ alanlarının yaşamasını sağlamak amacıyla; bu bağlara dikkat çekmeyi ve bu bağlardan gelen üzümlerin hak ettikleri ekonomik değeri bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Bu çaba giderek şarap üretimi ve tüketiminin politik yollarla marjinalleştirilme çabalarının arttığı günümüzde daha da önem kazanıyor.

Bu miras bağların sahip oldukları değerin yaşatılması amacıyla; Türkiye’deki şarap üreticileri ve yapımcılarının, Türkiye ve dünyadaki tüketicilerin dikkatlerini bu yaşlı bağlardan gelen üzümlerle yapılan şarapların taşıdığı konsantrasyona, dokularındaki zarifliğe ve bulundukları toprağı yansıtma özelliklerine çekmek istiyoruz.

Kar amacı gütmeyen Türkiye’nin Miras Bağları (Heritage Vines of Turkey) girişimi bu amaçla ilk başta bu bağların ortaya çıkarılması, kayıt altına alınması ve bilinirliklerinin artırılmasını amaçlıyor.

Kriterler

Türkiye’nin Miras Bağları (Heritage Vines of Turkey) arasında yer almak için bir bağ alanının aşağıdaki kriterlere sahip olmasını bekliyoruz;

– Bağlar en az 35 yaşında ya da üzerinde olmalıdır. Bağın ilk dikim tarihinin biliniyor olması daima tercih nedenidir.

– Bağların yerel çeşitleri içermesi beklense de Türkiye’de geçen yüzyıl ortalarından itibaren dikilmiş olan; Cinsault, Gamay, Carignan, Alicante, Semillon ve benzeri üzümler de miras olarak kabul edilir.

– Bağların filokseradan etkilenmemiş bölgelerde kendi kökleri üzerinde yaşıyor olmaları bu güne kadar gelebilme güçlerinin bir göstergesi olduğundan önem verilen bir değerdir.

– Miras özelliği taşısa da bağların bakımında yoğun tarım ve böcek ilacı kullanmayı sürdüren bağcılara daha adil ve sürdürülebilir bağcılık yollarının da mümkün olduğunu anlatmak, bu yöndeki çabaları koordine etmek ve destek vermek de amaçlar arasındadır.

– Üretilen şaraplarda “Türkiye’nin Miras Bağları (Heritage Vines of Turkey)” ibaresinin yer alması için ortak bir anlayış oluşturulmaya çalışılacaktır. Bunun için, şarap yapımında kullanılan üzümlerin en az %75’lik kısmı bu bağlardan gelmelidir.